Nosto Consulting Oy:n laadinnassa olevien asemakaavojen projektisivut

ranta-asemakaava.fi

Ranta-asemakaavat

Nosto Consulting Oy:n laadinnassa olevien ranta-asemakaavojen projektisivu on www.ranta-asemakaava.fi.

Ranta-asemakaavojen laatiminen

Olemme laatineet maanomistajille oppaan, jossa on esitelty keskeisiä ranta-asemakaavasta saatavia hyötyjä sekä kerrottu, mitä asioita tulisi ottaa huomioon kaavan laadinnassa. Opas on pyritty kirjoittamaan siten, että viittaukset lainsäädäntöön on minimoitu.

Ilmaisen oppaan voit ladata TÄSTÄ.