Nosto Consulting Oy:n laadinnassa olevien asemakaavojen projektisivut

Ruskon kunnan asemakaavat

Laadinnassa olevat asemakaavat:

Päällistönmäen asemakaavan laajennus, vireilletulo ja kaavaluonnos 24.6.2024

Ketunluolan laajennuksen asemakaava ja asemakaavan muutos, kaavaluonnos 16.4.2024

Ahola-Ojannon asemakaavan muutos, hyväksyntä 16.11.2022