Nosto Consulting Oy:n laadinnassa olevien asemakaavojen projektisivut

Ikaalisten kaupungin asemakaavat

Laadinnassa olevat asemakaavat:

Nummenrannan muuntoaseman asemakaava, kaavaluonnos 12.4.2021

Tiealueiden asemakaava ja asemakaavan muutos, vireilletulo ja luonnos 15.2.2021

Ikaalisten Sisääntulotien asemakaavan muutos 2, ehdotus 8.1.2021

 

Palinperäntien asemakaava ja asemakaavan muutos, hyväksyntä 12.8.2020

Palinperäntien kaavan hyväksymispäätöksestä on valitettu Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.

 

Ikaalisten kaupunki